Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Atakum-SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Atakum-SAMSUN
yaraticiyazarlik@omu.edu.tr
(362) 312 19 19 / 5103